Sorteringsstasjoner

Alle sorteringsstasjonene kan tilpasses kundens behov og ønsker i forhold til farge, format og fraksjonsmerking.

Kildesorteringsstasjoner er perfekte avfallsløsninger for bl.a. parker, strender, skjærgården og flyplasser. En standardløsning for utearealer består av 3 kammer, engangsgrillens aluminiumsdeler, kull og flasker. Den er enkel å tømme og har 3 utskiftbare innerbeholdere som lett kan bæres frem til tømmepunkt. Kan utstyres med dobbelt sett innerbeholdere der en bytter beholder ved tømming. Innerbeholderne leveres med transportlokk som kan være praktisk hvis innerbeholderne fraktes på lasteplatt eller i båt for tømming.