Avfallsstasjoner

Våre løsninger for avfallshåndtering inkluderer beholderskap, avfallsboder og avfallshus. Vi lager modulbaserte sorteringsstasjoner, som kan tilpasses kundenes behov med tanke på farge, kledning, størrelse, låssystemer, sortering, innkast, brannsikkerhet m.m. Vi kan levere avfallsstasjoner med brannhemmende egenskaper og brannslukkningsutstyr.