Forsikringsbransjen stiller strenge krav til plassering og oppbevaring av avfallsbeholdere. Vi har utviklet låsbare, brannhemmende beholderskap og avfallshus. Våre beholderskapløsninger er godkjente av Renovasjonsetaten REN. Vi leverer brannhemmende beholderskap til alle størrelser av avfallsbeholdere. Offentlige og private ønskes velkommen med sine forespørsler. Vi skreddersyr våre løsninger etter våre kunders ønsker. Våre beholderskapløsninger, avfallsboder og avfallshus kan nå også leveres med passiv brannbeskyttelse/brannisolasjon og integrert brannslukningsutstyr testet av SINTEF uten tilknytting til strøm eller vann. Vi anbefaler også at det monteres brannmelder i avfallsløsningen der det er naturlig i forhold til behov for rask respons fra brannvesenet ved et eventuelt branntilløp.

InterBox AS har spesialisert seg på brannsikring av avfallsløsninger, og
leverer et bredt spekter av brannsikringsprodukter av høyeste kvalitet
med følgende egenskaper:
Rask nedkjøling – Kveler brannen – Forsegler brannen med en
brannhemmende hinne  som forhindrer reantennelse – Enestående
effektiv slukkeevne – Ingen sekundærskader av slukkemiddelet –
Ufarlig for mennesker, dyr og miljøet – Dielektrisk opp til35 KV. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Viktig informasjon

Forsikringsselskapene praktiserer ulike brannkrav, og vi anbefaler derfor at hvert enkelt forsikringsselskap kontaktes for en eventuell godkjenning av løsningen der det er en mulighet for at brann kan smitte over på nærliggende bebyggelse. Det aktuelle renovasjonsselskapet bør kontaktes for avklaring om de godkjenner plasseringen i forhold til tilgjengelighet ved tømming.